ดอกตัดหางเหยี่ยว

รายละเอียด:

 ดอกกัดหางเหยี่ยวอย่างดี (Dove Tail Tool) วัสดุ HSS สำหรับกัดเหล็กแข็ง ใช้สำหรับตีร่อง เซาะร่องงานโลหะได้ทุกชนิด

COATTAIL MILLING CUTTER  
Size - mm Size Degree Price(Baht)
16 45, 55, 60  500
18 45, 55, 60 550
20 45, 55, 60 600
22 45, 55, 60 750
25 45, 55, 60 1000
28 45, 55, 60 1500
30 45, 55, 60 2000
32 45, 55, 60 2500
35 45, 55, 60 3000
40 45, 55, 60 3500
45 45, 55, 60 4000
50 45, 55, 60 6500
60 45, 55, 60 6700

 

 

 

 

Visitors: 659,015