มีดกลึง

มีดกลึง

รายละเอียด:

SLB Super Xtra  เกรด 2000 Sweden

Size - Inch Price
1/8 x 1/2 x 8 180
3/16 x 1/2 x 8 210
1/4 x 1/4 x 8 180
1/4 x 1/2 x 8 240
5/16 x 5/16 x 8 210
3/8 x 3/8 x 8 240
1/2 x 1/2 x 8 300
5/8 x 5/8 x 8 450
3/4 x 3/4 x 8 750
1 x 1 x 8 1050

 

 

 

SLB Super Xtra  เกรด 2500 Sweden

Size - Inch Price
1/8 x 1/2 x 8 450
3/16 x 1/4 x 8 510
1/4 x 1/2 x 8 600
3/8 x 3/8 x 8 600
1/2 x 1/2 x 8 750
5/8 x 5/8 x 8 1050

 

SLB Super Xtra  เกรด 3000 Sweden

Size - Inch Price
1/8 x 1/2 x 8 600
1/4 x 1/4 x 8 600
1/4 x 1/2 x 8 840
3/8 x 3/8 x 8 840
1/2 x 1/2 x 8 1050
Visitors: 732,064