Off Grid Solar System

Off Grid Solar System

เป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้ต่อระบบเข้ากับระบบสายส่งจากการไฟฟ้า โดยจะใช้แผงโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้ากระแสตรง(DC) จากนั้นนำไฟฟ้ากระแสตรงมาประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้ Solar Charger เมื่อได้พลังงานเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้ว จะอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่าอินเวอเตอร์ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) ซึ่งก็คือไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนของเราทั่วๆไป ระบบนี้จะทำการใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ในตอนกลางวัน พลังที่เหลือจากโซล่าเซลล์ที่ใช้ในตอนกลางวันจะสามารถนำมาชาร์จลงแบตเตอรี่ เพื่อให้สามารใช้ไฟฟ้าได้ตอนกลางคืนเนื่องจากมีการเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ จึงเป็นระบบที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบ้านเรือนที่ห่างไกลจากสายส่งไฟฟ้าหรือบนป่าเขาที่สายส่งของการไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง อย่างไรก็ตามการจัดทำโซล่าเซลล์ระบบออฟกริดจำเป็นต้องออกแบบให้แบตเตอรี่มีความจุมากเพียงพอที่จะจ่ายพลังงานให้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านในช่วงที่ไม่มีแสงแดด หรือ แสงแดดไม่เพียงพอ หรือ ในเวลากลางคืน ข้อเสียของระบบออฟกริดคือมีการลงทุนค่อนข้างสูงในอุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน ได้แก่ แบตเตอรี่ กรณีที่ต้องการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโหลดมากๆ อีกทั้งอาจต้องลงทุนแผงโซล่าเซลล์ให้มากเพียงพอที่จะใช้ไฟฟ้าสำหรับเวลากลางวันและมีพลังงานเหลือพอที่จะชาร์จแบตเตอรี่ตอนกลางวันให้เต็มที่ เพื่อจะนำพลังงานจากแบตเตอรี่นั้นๆมาใช้สำหรับตอนกลางคืนได้ตลอดทั้งคืน ซึ่งผู้ออกแบบระบบจำเป็นต้องมีระบบโซล่าเซลล์ ระบบจัดเก็บพลังงาน ให้เหมาะสมกับปริมาณอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาไฟดับเนื่องจากมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากเกินไป

 

 

 

Visitors: 664,170