ชุด SOLAR ROOF TOP พร้อมติดตั้ง

รหัสสินค้า : SolarRoofTopSet

ไม่พบสินค้า

ราคา

170,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ชุด SOLAR ROOF TOP พร้อมติดตั้ง


ชุดโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออนกริด ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง แผงขนาด 600W mono half cell


  • Package 5kw 1 เฟส    ( 6 kWp) จำนวนแผง 10 แผง ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 3,240 บาท ต่อ เดือน ระยะเวลาคืนทุน 4.37 ปี


  • Package 5kw 3 เฟส    ( 6 kWp) จำนวนแผง 10 แผง ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 3,240 บาท ต่อ เดือน ระยะเวลาคืนทุน 4.76 ปี


  • Package 10kw 3 เฟส    ( 12 kWp) จำนวนแผง 20 แผง ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 6,480 บาท ต่อ เดือน ระยะเวลาคืนทุน 3.79 ปี


  • Package 20kw 3 เฟส    ( 22.8 kWp) จำนวนแผง 38 แผง ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 12,240 บาท ต่อ เดือน ระยะเวลาคืนทุน 3.64 ปี


  • Package 30kw 3 เฟส    ( 34.8 kWp) จำนวนแผง 58 แผง ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 18,240 บาท ต่อ เดือน ระยะเวลาคืนทุน 3.47 ปี* ราคาติดตั้งภายในเขต กทม.และปริมณฑล กรณีขนส่งติดตั้งต่างจังหวัดคิดค่าบริการเพิ่ม กม.ละ 100 บาท นับจากออฟฟิศ

* ยังไม่รวมค่าบริการ กรณีต้องการ ให้บริการยื่นขนานไฟฟ้ากับการไฟฟ้า พร้อมงานออกแบบและวิศวกรเซ็นรับรอง

* รับประกันหลังการติดตั้ง 1 ปี บริการตรวจเช็คระบบและล้างแผงฟรี 1 ครั้ง

* แผงโซล่าเซลล์ รับประกันประสิทธิภาพจากผู้ผลิต 25 ปี

* อินเวอเตอร์ รับประกันจากผู้ผลิต 5 ปี

* บริการขอกู้ผ่อนกับสถาบันการเงินได้

Visitors: 664,158