Machine Tapping Tool

SKU : T001

MACHINE TAPPING TOOL


ยี่ห้อ: YAMAWA


Size - mm : M3x0.5 M4x0.7 M5x0.8 M6x1.0 M8x1.25 M10x1.5 M12x1.75 M14x2.0 M16x2.0 M20x2.5


กรุณาเลือกขนาดที่ต้องการก่อนสั่งซื้อ

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

150.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 536,345