ดอกเอ็นมิลไฮสปีดยี่ห้อ HR

HR  HSS END MILL
Size - mmPrice
1120
2120
3120
4120
5120
6120
7150
8150
9188
10188
11225
12225
13300
14300
15375
16375
18525
20750
22900
25900
  
  
HR  ROUGH HSS END MILL
Size - mmPrice
6150
8180
10225
12300
14375
16450
18525
20675
22825
25975
  
  
CENTER DRILL
Size - mmPrice
145
1.545
245
2.545
360
475
590
6105

Visitors: 552,957