ระบบติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ระบบการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบต่างๆ

ในหัวข้อนี้จะแสดงระบบการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบต่างๆที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ตลอดจะแสดงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมทั้งอธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชนิดที่ใข้ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังค่านิยมใข้การมากในปัจจุบันเนื่องจากได้ใช้ประโยชน์จากหลังค่าที่พักอาศัยหรือหลังคาโรงงานอยู่แล้ว ทำให้ไม่เปลื่องพื้นที่บนพื้นดินซึ่งสามารถนำไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้ ตลอดจนการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาซึ่งสูงจากพื้นดิน ต้นไม้ หรืออาคารต่างๆ ทำให้โอกาสที่จะเกิดเงามาบังแสงอาทิตย์น้อยลง ทำให้แผงโซล่าเซลล์สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังค่า แบ่งได้ดังต่อไปนี้


1. หลังคาเหล็ก Metal Sheet เป็นหลังคาที่นิยมใช้กันมากในปัจจุุบัน การติดตั้งบนหลังคาประเภทนี้ถือว่าติดตั้งได้ง่ายที่สุด

 

2. หลังคากระเบื้องลอนคู่  เป็นหลังคาที่มีราคาไม่แพง นิยมใช้กันมากในสมัยก่อนารติดตั้งบนหลังคาประเภทนี้ถือว่าติดตั้งได้ง่ายปานกลาง

 

3. หลังคากระเบื่องซีแพค เป็นหลังคากระเบื้องดินเผาที่มีราคาสูง การติดตั้งยากเนื่องจากหลังคาแบบนี้มักมีความชันมาก

 

ระบบการติดตั้งโซล่าเซลล์บนพื้นดินหรือบนพื้นปูน มักต้องมีการวางฐานให้มีความมั่นคงแข็งแรงทนทานต่อลมพายุดังต่อไปนี้


อุปกรณ์ชิ้นส่วนหลักๆที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าเซลล์มีดังต่อไปนี้

1. Rail รางยึดแผงโซล่าเซลล์ ทำหน้าที่รองแผงโซล่าเซลล์ ส่วนใหญ่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 1 - 4.8 เมตร

2. Rail Connector ตัวต่อราง ใช้เพื่อต่อรางแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นชิ้นเดียวเป็นแนวยาวกันไปทำให้เพิ่มความแซ็งแรงของราง ณ จุดต่อ

3. Mid Clamp ใช้ยึดระหว่างแผงโซล่าเซลล์ 2 แผ่นที่อยู่ติดกัน

4. End Clamp ใช้ยึดแผงแรกและแผงสุดท้าย

5. Rail Clamp ใช้ยึดรางกับฐานรองแผงโซล่าเซลล์(Rack)

6. Rack ทำหน้าที่เป็นฐานรองแผงโซล่าเซลล์ เปรียบเสมือนเป็นฐานในการติดตั้งแผง กรณีที่ต้องการติดตั้งบนพื้นดิน โดย Rack สามารถปรับองศาเพื่อให้เหมาะกับทิศของแสงแดดได้ด้วย

7. Ground Lug ใช้ยึดกับรางเพื่อให้การต่อสายกราวด์ไฟฟ้าเข้ากับระบบโซล่าเซลล์ได้ง่ายขึ้น

8. Ground Clip ใช้รองใต้ Mid Clamp เพื่อเพิ่มหน้าสัมผัสของแผงโซล่าเซลล์กับกราวด์ของระบบได้ดียิ่งขึ้น

9. MC4 Connector เป็นคอนเน็คเตอร์กันน้ำเพื่อเข้าหัวสายโซล่าเซลล์

10. สาย PV คือสายไฟฟ้าที่ใช้ในระบบโซล่าเซลล์มีคุณสมบัติในการกันน้ำและกันแสงยูวี และความร้อนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากสายชนิดนี้มักโดยแสงแดดอยู่ตลอดเวลา

11. Cable Clip ใช้สำหรับเก็บสาย PV ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมักยึดสาย PV เป็นคลิปล๊อคสายไว้ใต้แผง

12. Adjustable tilt leg กรณีที่ต้องการเอียงแผงเพื่อให้เกิดการรับแสงแดดได้ดีที่สุด ควรติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนี้เพื่อให้สามารถปรับมุมเอียงเข้าหาแสงแดดตอนติดตั้งได้ด้วย

13. Roof Hook ใช้ยึดรางกับหลังคาแบบต่างๆ มีหลายชนิดควรเลือกให้เหมาะกับหลังคาที่เราติดตั้ง

14. Bonding Jumper ใช้เชื่่อมระหว่างรางสองรางเพื่อให้ระบบกราวด์ต่อถึงกัน

 

 

 

Installation Parts&Set

 • Solar Panel Installation Part
  16.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ชุด SOLAR ROOF TOP ติดตั้งเอง DIY
  120,000.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ชุด SOLAR ROOF TOP พร้อมติดตั้ง
  170,000.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 675,806