Cleaning Bottom BITS

Cleaning Bottom BITS

รายละเอียด:

Cleaning Bottom Bits

 ใช้สำหรับงานปาดหน้าโต๊ะหรือชิ้นงานต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

 

MODE CED CEL SHK OVL  
QD3.8 8 10 3 40  
QD610 10 10 6 55  
QD616 16 12 6 55  
QD622 22 15 6 55  
QD630 30 15 6 55  
QD12.22 22 20 12.7 55  
QD12.32 32 25 12.7 55  
QD12.45 45 30 12.7 60  

 

 

 

 

 

 

MODE CED A SHK OVL  
QDA45610 10 45 6 55  
QDA45616 16 45 6 55  
QDA45622 22 45 6 55  
QDA30610 10 30 6 55  
QDA30616 16 30 6 55  
QDA30622 22 30 6 55  
QDA15610 10 15 6 55  
QDA15616 16 15 6 55  
QDA15622 22 15 6 55  

 

 

 

 

 

 

MODE CED R SHK OVL  
QDB610 10 2 6 45  
QDB616 16 3 6 45  
QDB622 22 4 6 45  

 

 

 

 

 

  

MODE CED R SHK OVL  
QDC610 10 2 6 55  
QDC616 16 3 6 55  
QDC622 22 4 6 55
Visitors: 754,310