ออกแบบและผลิตเครื่องซีเอ็นซี

งานออกแบบและผลิตเครื่องซีเอ็นซีตามความต้องการของลูกค้า

รูปแสดง เครื่องจักรซีเอ็นซี ที่เราผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่ายและติดตั้งให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ได้แก่ เครื่องเลเซอร์ เครื่องพลาสม่า เครื่องเร้าเตอร์ เครื่องแกะสลัก ท่านสามารถคลิกลิงค์ด้านบนเพื่อเยี่ยมชมผลงาน

Visitors: 754,314