ดอกตัดหางเหยี่ยว

รายละเอียด:

 ดอกกัดหางเหยี่ยวอย่างดี (Dove Tail Tool) วัสดุ HSS สำหรับกัดเหล็กแข็ง ใช้สำหรับตีร่อง เซาะร่องงานโลหะได้ทุกชนิด

COATTAIL MILLING CUTTER  
Size - mm Size Degree Price(Baht)
16 45, 55, 60 300
18 45, 55, 60 350
20 45, 55, 60 400
22 45, 55, 60 450
25 45, 55, 60 500
28 45, 55, 60 670
30 45, 55, 60 1000
32 45, 55, 60 1200
35 45, 55, 60 1400
40 45, 55, 60 2500
45 45, 55, 60 4000
50 45, 55, 60 6500
60 45, 55, 60 6700

 

 

 

 

Visitors: 560,453