ดอกตัดหางเหยี่ยว

รายละเอียด:

 

COATTAIL MILLING CUTTER 
Size - mmSize DegreePrice
1645, 55, 60250
1845, 55, 60300
2045, 55, 60350
2245, 55, 60400
2545, 55, 60450
2845, 55, 60600
3045, 55, 60900
3245, 55, 601050
3545, 55, 601300
4045, 55, 602250
4545, 55, 603650
5045, 55, 606050
6045, 55, 606250
Visitors: 530,928