ดอกตัดหางเหยี่ยว

รายละเอียด:

 

COATTAIL MILLING CUTTER 
Size - mmSize DegreePrice
1645, 55, 60300
1845, 55, 60350
2045, 55, 60400
2245, 55, 60450
2545, 55, 60500
2845, 55, 60670
3045, 55, 601000
3245, 55, 601200
3545, 55, 601400
4045, 55, 602500
4545, 55, 604000
5045, 55, 606500
6045, 55, 606700
Visitors: 545,557