เทคโนโลยีการตัดวัสดุด้วย เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท ( Waterjet Cutting Machine )

เทคโนโลยีการตัดวัสดุด้วย เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท ( Waterjet Cutting Machine )

การตัดด้วยระบบ เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท ( Waterjet Cutting Machine ) เป็นเครื่องมือที่ใช้จักรกลที่มีความสามารถรอบตัวมากที่สุดในโลกเลยทีเดียว 

สามารถตัดวัสดุได้ทุกรูปแบบด้วยขั้นตอนเพียงขั้นตอนเดียวและได้คุณภาพขอบที่ดีเยี่ยม โดยไม่จำเป็นต้องทำการขัดผิวซ้ำอีกครั้ง 

ถือเป็นวิธีการที่ได้ประสิทธิผลที่สุดสำหรับงานตัดวัสดุหลากหลายประเภทที่มีความหนาตั้งแต่ 1/16 นิ้ว ไปจนถึงความหนากว่า 8 นิ้ว 

ไม่ว่าท่านใช้ในการเจาะวัสดุปริมาณมากหรือน้อย หรืองานต้นแบบ ไม่มีเครื่องมืออื่นใดสามารถตัดหรือใช้เป็นเครื่องจักรกลสำหรับวัสดุต่าง ๆ ได้หลากหลายมากไปกว่านี้

ไม่ว่าจะเป็นวัสดุจากแก้ว หิน วัตถุผสม หรือโลหะ ไม่มีเครื่องมือใดสามารถตัดหรือเจาะได้ดีไปกว่าการใช้ระบบแอบราซีฟวอเตอร์เจ็ท “Abrasive Waterjet” 

ความสามารถที่มีรอบตัวของเครื่องมือนี้ไม่มีเครื่องมืออื่นใดสามารถนำมาเทียบได้เลย ใช้เวลาในการจัดเตรียมและประกอบเพียงไม่กี่นาที

 

เนื่องจากเวลาตัดวัสดุด้วยระบบเครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท ( Waterjet Cutting Machine ) นั้นจะไม่มีการตอกยึดด้านข้าง ทำให้การติดตั้งและประกอบหัวตัดจึงใช้เวลาน้อยมาก ดังนั้น ท่านจึงสามารถเปลี่ยนงานหนึ่งไปยังงานอื่น ๆ ได้รวดเร็ว เช่นใช้งานตัด อลูมิเนียม1/2 นิ้วในตอนเช้า ตัดแก้วขนาดหนา 2 นิ้วในตอนบ่าย และตัดเหล็กสเตนเลส หนา 6 นิ้วในตอนเย็น

 

งานต่างแต่เครื่องมือไม่ต่างกัน

การตัดโดยใช้ระบบแอบราซีพวอเตอร์เจ็ท “Abrasive Waterjet” นี้ควบคุมด้วยระบบซอฟต์แวร์ หรือระบบการเคลื่อนไหวแบบหุ่นยนต์ 

จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการปรับเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในงานตัดวัสดุ ใช้หัวตัดได้หลายหัวและเพิ่มปริมาณการผลิต

กรรมวิธีการตัดวัสดุด้วยความเย็นของระบบแอบราซีฟวอเตอร์เจ็ท “Abrasive Waterjet” ช่วยให้ท่านเพิ่มปริมาณงานโดยจัดเรียงวัตถุดิบและตัดวัสดุหลาย ๆ 

ส่วนในขั้นตอนเดียวกัน การใช้งานหัวตัดหลาย ๆ แบบในเวลาเดียวกันเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับงานด้วย คุณภาพขอบงานตัดทำให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขัดผิวงานซ้ำอีก

จากโลหะจนไปถึงวัสดุผสมสังเคราะห์ต่าง ๆ การตัดแบบใกล้ขอบวัสดุ หรือชิ้นงานติดกัน ระบบแอบราซีฟวอเตอร์เจ็ท “Abrasive Waterjet” 

ทำงานด้วยวิธีการกัดเซาะมากกว่าการสกัดเล็มหรือการใช้ความร้อนในการเซาะแบบ ทำให้ได้ผลงานที่มีขอบเรียบเนียน ไม่ก่อให้เกิดบริเวณที่สึกหรอจากความร้อนหรือเสียวัตถุดิบจากเครื่องจักร 

วัตถุดิบเดิมยังคงเหลืออยู่มาก ทำให้ไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการขัดผิวงานซ้ำอีกรอบ ท่านจะต้องพอใจกับการประหยัดวัตถุดิบ

เนื่องจากระบบแอบราซีฟวอเตอร์เจ็ท “Abrasive Waterjet” นี้ทำให้เกิดรอยจากการตัดน้อยมาก และไม่ทำให้เกิดความร้อน จึงช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตของชิ้นงานให้มากขึ้น เหมาะที่จะใช้กับเทคโนโลยีที่มีใช้อยู่

ทุกวันนี้โรงงานต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะใช้ระบบ เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท ( Waterjet Cutting Machine )ในเทคโนโลยีการตัดมากขิ้น เช่น ในระบบ EDM เลเซอร์ การเลื่อย และการอัดก๊าซ 

ขณะที่แต่ละโรงงานมีข้อจำกัดในกรรมวิธีการตัด ทำให้โรงงานเหล่านั้นเล็งเห็นถึงคุณค่าในการใช้ เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท ( Waterjet Cutting Machine )ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทำให้เกิดผลผลิตและผลกำไรมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีการตัดด้วยระบบเครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท ( Waterjet Cutting Machine ) เป็นเครื่องมือที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก เนื่องจากมีความสามารถรอบตัวและง่ายต่อการนำไปใช้งาน 

ผู้ผลิตต่างเล็งเห็นว่าการนำกรรมวิธีการตัดด้วย เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท ( Waterjet Cutting Machine ) หรือเรียกได้ว่าเป็น เครื่องตัดพลังน้ำ เพื่อนำไปใช้ในงานตัดและงานกลึงนั้นไม่มีข้อจำกัดใด ๆ 

ทั้งตัดงานแข็ง เช่น ใช้เป็น เครื่องตัดหิน ในงานตัดหิน ตัดโลหะ หรือ เป็นเครื่องตัดงานอ่อน เช่น กระดาษ ยาง โฟม โรงงานผลิตเครื่องจักรทุกขนาดตระหนักถึงประสิทธิภาพและผลผลิต 

ที่เป็นเลิศจากการใช้ระบบแรงดันสูง UHP ในการนำไปใช้เพื่อกรรมวิธีการ ต่างๆ เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท ( Waterjet Cutting Machine ) จึงกลายเป็นทางเลือกของโรงงานต่าง ๆ มากมาย 

ในการที่ต้องเผชิญกับการลดค่าใช้จ่าย แผนกวิศวกรรมและฝ่ายผลิตคอยต้องเฝ้าดูขอบเขตต้นทุนอย่างไม่ลดละ กระบวนการระบบหัวฉีดน้ำแรงดันมีสมรรถนะและข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครอยู่มากมาย 

ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้อย่างเห็นผลจริงในการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบหัวฉีดน้ำแรงดัน จะเป็นการให้โอกาสท่านในการเพิ่มความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายในการทำงานได้เป็นอย่างดี

นอกจากการตัดค่าใช้จ่ายแล้ว กรรมวิธีระบบเครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท ( Waterjet Cutting Machine ) เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีความสามารถรอบตัว และเป็นกรรมวิธีที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก 

ระบบเครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท ( Waterjet Cutting Machine ) ถูกนำไปใช้ในการผลิตงานใหญ่ ๆ ทั่วโลก ซึ่งระบบนี้ใช้เอื้อประโยชน์กับเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้ เช่น การเจาะ เลเซอร์ EDM พลาสมา 

และเครื่องมือวางแนวเส้น ในการตัดระบบ เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท ( Waterjet Cutting Machine ) จะไม่มีการใช้แก๊สหรือของเหลวพิเศษอื่นใด และระบบนี้ไม่ก่อให้เกิดวัสดุที่เป็นอันตรายหรือควันใด ๆ 

อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อน หรือแรงเค้นจากเครื่องจักรบนพื้นผิวงานที่ตัดด้วยระบบ เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท ( Waterjet Cutting Machine ) 

ระบบนี้เป็นกรรมวิธีการตัดแบบเย็นที่มีความสามารถรอบด้าน และก่อประโยชน์มากมายอย่างแท้จริง

เมื่อน้ำได้รับแรงดันสูงถึง 60,000 ปอนด์ (หรือมากกว่านั้น) ต่อตารางนิ้ว (psi) และถูกบังคับให้ไหลผ่านปากท่อฉีดน้ำเล็ก ๆ มันก็สามารถ ตัดวัสดุที่มีความอ่อนได้มากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นอาหาร กระดาษ ผ้าอ้อมเด็ก ยาง หรือโฟม เมื่อเติมสารกัดกร่อน เช่นโกเมน เข้าไปในกระแสน้ำ จะเกิดกระบวนการแอบราซีพวอเตอร์เจ็ท “Abrasive Waterjet” 

ซึ่งสามารถตัดวัสดุที่มีความแข็งได้ โดยเป็น เครื่องตัดพลังน้ำ และ เครื่องตัดหิน ที่ตัดได้ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก วัสดุผสมสังเคราะห์ หินและแก้ว 

Visitors: 732,056