Industrial Robot Controller

Industrial Robot CONTROLLER : 

เป็นคอนโทรลเลอร์ที่ออกแบบเพื่อใข้ตั้งตั้งจริงในงานโรบอทอุตสาหกรรม(Industrial Robot) โดยสามารถควบคุมแขนกล(Robot Arm)ได้ถึง 8 แกน สามารถโปรแกรมการทำงานแบบออโตเมชั่นได้ภายในตัวของมันเองโดยไม่ต้องพึ่งพา PLC จากภายนอก คอนโทรลเลอร์ประเภทนี้สามารถเซ็ตอัพให้เหมาะกับโปรเซสการผลิตแต่ละชนิดโดยเฉพาะ เช่น การเชื่อม การจับวาง การกัดขึ้นรูป ฯลฯ โดยจะออกแบบคอนโทรเลอร์ให้มีฟังชั่นและหน้าจอแสดงผล ตลอดจนปุ่มกดต่างๆให้ง่ายต่อการควบคุมโรบอทสำหรับงานแต่ละชนิด ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกต่อการใช้งาน Robot Controller

 

  • NewKer-i8 Industrial Robot Controller.jpg
    NEWker-i8 Bus absolute type Industrial robot controller NEWker-i4-8: 4-8 axis bus absolute type industrial robot controller NEWker-i8 robot controller use the international embedd...
Visitors: 597,096